QA/QC

QA/QC

Quality Control (QC) & Quality Assurance (QA)

Goede kwaliteitsborging (QA) en kwaliteitscontrole (QC) zijn erg belangrijk voor de organisatie. Niet voor niets worden er steeds hogere eisen gesteld. Onder meer via wetgeving, normen en certificeringen.

De producten die bedrijven maken en de diensten die bedrijven leveren, moeten aan bepaalde kwaliteitseisen voldoen die afnemers verwachten. QA/QC bestaat uit alle processen en activiteiten die erop gericht zijn om de gestelde kwaliteitseisen te behouden en/of te verbeteren. Quality Assurance en Quality Control zijn nauw met elkaar verbonden maar het zijn twee verschillende concepten. Heb jij behoefte aan een sparringpartner? Onze adviseurs helpen u graag verder.

Kwaliteitscontrole

Quality Control, QC, is het vakgebied dat zich bezig houdt met het meten van de kenmerken van producten en diensten.

Dat meten, al dan niet continu, is nodig om te toetsen of grondstoffen, tussenproducten en eindproducten voldoen aan datgene wat de toegepaste specificaties voorschrijven.

Kwaliteitscontrole kan het best worden begrepen als een meetproces. Continu worden in de hele organisatie metingen verricht om te toetsen of producten en diensten voldoen aan wat is afgesproken met de afnemer. Ook procedures zoals klachtenmetingen en auditen horen hierbij.

De inspectie werkzaamheden vinden veelal plaats tijdens en na fabricage van producten. Men kan hierbij denken aan QC inspecties met betrekking tot lasnaden, Niet-destructief & Destructief onderzoek, verflaag inspecties etc.

Begeleiding bij uw project

– Het opstellen van Inspectie Test Plannen (ITP)
– Het toepassen van de juiste lasnormeringen
– Fit-up inspecties
– Lasaudits
– Doen van visuele afnames in het veld.
– Controle op voorbereidingen voor coatingwerkzaamheden
– Waarnemen van hef- en drukproeven
– Documentatie controle
– Las- en NDO documentatie
– Kwalificaties en certificeringen
– Inspecties lopen samen met de klant
– Het doen van inspecties bij subcontractors

Voor werkzoekenden

Samen zoeken we naar een dynamische uitdaging in de QA/QC branche

1. Meld je aan

Je kunt op verschillende manieren in contact met ons komen. Je belt ons op en we maken een afspraak. Ons telefoonnummer is 010 – 2307 695. Of U schrijft ons een mail met onderstaande contactformulier. U kunt ons ook direct een mail sturen naar: info@petromgroup.nl.

2. Samen zoeken

Heb je een gedreven en flexibel karakter? Dan begrijpen we elkaar, en kunnen we zeker wat voor elkaar betekenen

3. Opleidingen

Mocht je niet in bezit zijn van de nodige papieren, dan bieden wij de mogelijkheid om bij ons opleidingen te volgen.

4. Aan het werk

Onze kracht is transparantie. Opdrachtgevers hoeven maar in hun vingers te knippen en we gaan volle kracht vooruit. PetroM mannen met hun typerende hands-on mentaliteit.

Kwaliteitsborging

Quality Assurance, QA, is het vakgebied dat zich bezig houdt met het beheersen en verbeteren van processen.

Alle processen gezamenlijk leiden tot het juiste eindproduct of de juiste dienst, zoals deze is afgesproken met de afnemer. Om Quality Assurance te kunnen begrijpen, is het nodig een organisatie te zien als een verzameling samenhangende en samenwerkende processen, die allemaal in dienst staan van die afnemer(s).

Alle processen – lees: de werkzaamheden die medewerkers uitvoeren – zijn afhankelijk van elkaar en leiden alleen via goede samenwerking tot één gemeenschappelijk eindproduct of dienst.

QA zorgt er voor dat ieder apart proces goed werk aflevert, het werk wordt geborgd om de uitkomst te garanderen.

Wij kunnen ervoor zorgdragen dat binnen uw bedrijf de 4 hoofdonderdelen; kwaliteitsplanning , kwaliteitscontrole, kwaliteitsborging en kwaliteitsverbetering verzekerd zijn.

Waarbij we kunnen helpen

PetroMGroup BV kan uw bedrijf onder meer assisteren bij:
– Organisatie en beheer;
– Kwaliteitsmanagementsysteem;
– Documentatie en archiefbeheer;
– Kwalificatie en opleiding van personeel.

Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze inspectieafdeling.